Meer

Słownik niemiecko-polski PWN

Meer Wymowa n morze n
przen Meer von Blut 〈Tränen〉 morze krwi 〈łez〉
Atommüll Wymowa (Atomabfälle) odpady atomowe
Atommüll beseitigen 〈in die Meere schütten〉 usunuąć 〈zatopić w morzu〉 odpady atomowe
ausschütten Wymowa
wysypywać
(Wasser) wylewać
Atommüll ins Meer ausschütten wrzucać odpady atomowe do morza;
ekon Dividende ausschütten wypłacać dywidendę
Aussicht Wymowa f
widok m
ein Zimmer mit Aussicht aufs Meer pokój z widokiem na morze
przen (Hoffnung) widoki pl
Aussichten auf Arbeit 〈für den Frieden〉 wachsen widoki na pracę 〈perspektywy pokoju〉 rosną
etw 〈viel〉 in Aussicht stellen coś 〈wiele〉 obiecywać
Blick Wymowa m
spojrzenie n
man sieht auf einen Blick, worauf es ankommt od razu widać o co chodzi
(Aussicht) widok m
mit Blick auf das Meer z widokiem na morze
Insel Wymowa f wyspa f
eine Insel im Meer wyspa na morzu
Zugang Wymowa m dostęp m, dojście n
Zugang von Arbeitskräften dopływ sił roboczych
Zugang zum Meer dostęp do morza
Zugang für unsere Produkte auf den Markt dostęp na rynek dla naszych produktów
bud Zugang zum Bahnhof versperrt! dojście do dworca zamknięte!
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Meer
rzeczownik, rodzaj nijaki
Podobne hasła w języku :
Adriatisches Meer
am Meer
Słownik języka polskiego
Zobacz „Meer” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich