Gesetz

Słownik niemiecko-polski PWN

Gesetz Wymowa n
prawo n
(geschrieben) ustawa f
ein Gesetz befolgen przestrzegać prawa
ein Gesetz brechen 〈verletzen〉 łamać 〈naruszać〉 prawo
Anti-Streik-Gesetz Wymowa n ustawa antystrajkowa
nach Wymowa
(wohin) do, ku
nach Hause do domu
nach dem Osten ku wschodowi
(wann) po, za
nach zwei Stunden po dwóch godzinach
nach und nach stopniowo
(gemäß) według
nach dem Gesetz zgodnie z prawem
nach j-m fragen pytać o kogoś
Neufassung Wymowa f nowa redakcja (nowe ujęcie)
Neufassung von Vorschriften 〈Gesetzen〉 nowelizacja przepisów 〈ustaw〉
verabschieden* Wymowa (Diener) zwalniać
sich von j-m verabschieden po/żegnać się z kimś
den Direktor verabschieden udzielić dymisji dyrektorowi;
praw ein Gesetz verabschieden uchwalić ustawę
etw mit einfacher 〈zwei drittel〉 Mehrkeit verabschieden uchwalić coś zwykłą większością 〈większością dwóch trzecich〉 głosów
Verletzung Wymowa f
skaleczenie n, rana f
leichte 〈schwere〉 Verletzungen erleiden odnieść lekkie 〈ciężkie〉 obrażenia
praw naruszenie, pogwałcenie
Verletzung des Rechts 〈eines Gesetzes〉 naruszenie prawa 〈ustawy〉
Słownik języka polskiego
Zobacz „Gesetz” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich