Eis
 
Translatica, kierunek polsko-angielski
eis
rzeczownik, rodzaj nijaki
 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
eis
rzeczownik, rodzaj nijaki, uninfl

Słownik niemiecko-polski PWN

Eis Wymowa n
lód m
aufs Eis gehen pójść na ślizgawkę
(Gefrorenes) lody pl
eine Portion Eis porcja lodów
Ei Wymowa n jaj(k)o f
hartgekochtes 〈weichgekochtes〉 Ei jajko na twardo 〈na miękko〉
j-n mit faulen Eiern bewerfen obrzucić kogoś zgniłymi jajami
aufmerksam Wymowa
uważny,
j-n auf / j-n etw aufmerksam machen zwrócić czyjąś uwagę na kogoś/coś
uprzejmy (gegen j-n wobec kogoś)
Bahnhof Wymowa m dworzec m, stacja f
j-n zum Bahnhof begleiten odprowadzić kogoś na dworzec 〈stację〉
j-n vom Bahnhof abholen wyjść po kogoś na dworzec 〈stację〉
Feingebäck Wymowa n ciastka pl, wyroby cukiernicze
Hände weg von Eis und Feingebäck! żadnych słodyczy ni ciast!
Preis Wymowa m
cena f
im Preise von... w cenie...
Preise steigen 〈fallen, schwanken〉 ceny rosną 〈spadają, wahają się〉
przen einen hohen Preis für etw zahlen zapłacić za coś wysoką cenę
(Lohn) nagroda f
j-n mit einen Preis auszeichnen wyróżnić kogoś nagrodą
j-n einen Preis überreichen przekazywać komuś nagrodę
einen Preis erhalten 〈gewinnen, zuerkennen〉 otrzymać 〈zdobyć, przyznać〉 nagrodę
Protest Wymowa m protest, sprzeciw m
gegen j-n 〈etw〉 Protest einlegen złożyć protest przeciw komuś 〈czemuś〉
zu Protesten gegen j-n 〈etw〉 führen prowadzić do protestów przeciw komuś 〈czemuś〉
Tüte Wymowa f torebka f (papierowa)
eine Tüte Eis porcja 〈rożek〉 lodów
verlassen* Wymowa opuszczać
j-n verlassen opuścić 〈porzucić〉 kogoś
den Saal 〈die Klasse〉 verlassen wyjść z sali 〈opuścić klasę〉
sich auf j-n verlassen zdać się na kogoś
wenden* Wymowa obracać
bitte wenden! proszę przewrócić 〈odwrócić〉 (kartkę, stronę)
Heu wenden przewracać siano
(s) auto mit dem Auto wenden wykonać manewr zawracania
in der engen Straße kann man nicht wenden na tej wąskiej uliczce nie da się zawrócić (pojazdu)
der Wagen wendete samochód zakręcił 〈zawrócił〉
sich an j-n um Rat 〈mit einer bitte〉 wenden zwrócić się do kogoś o radę 〈z prośbą〉
sich gegen j-n wenden zwrócić się przeciwko komuś
abholen Wymowa pójść (etw po coś, j-n po kogoś)
Briefe von der Post abholen odebrać listy z poczty, pójść po listy na pocztę
j-n vom Bahnhof abholen pójść 〈pojechać〉 po kogoś na dworzec
Abneigung Wymowa f niechęć f
gegen j-n Abneigung fühlen odczuwać niechęć do kogoś
abziehen* Wymowa
(Hut) zdejmować
(vom Lohn) potrącać
(Truppen) wycofywać
j-n von der Arbeit abziehen odciągać kogoś od pracy
an Wymowa
na, przy, do, nad
an der Ecke na rogu
an die See nad morze
an Ort und Stelle na miejscu
an etw arbeiten pracować nad czymś
an j-n schreiben pisać do kogoś
(wann) w(e), na
an diesem Tag tego dnia
von nun an odtąd
Anklage Wymowa f oskarżenie n
unter Anklage stehen (wegen etw) być oskarżonym (o coś)
gegen j-n wegen etw Anklage erheben wnieść oskarżenie przeciw komuś o coś
anklagen Wymowa (unter Anklage stellen) oskarżać
j-n wegen Mordes 〈eines Verbrechens〉 anklagen oskarżać kogoś o morderstwo 〈zbrodnię〉
anreden Wymowa
zagadnąć (kogoś)
przemawiać (j-n do kogoś)
j-n mit Kollege anreden zwracać się do kogoś per „kolego”
Ansehen Wymowa n (Geltung) poważanie n, szacunek m
Ansehen genießen cieszyć się poważaniem
an Ansehen verlieren tracić szacunek 〈poważanie〉
(Aussehen) j-n dem Ansehen nach kennen znać kogoś z widzenia
antreffen* Wymowa zastać (j-n kogoś)
abends triffst du mich bestimmt an wieczorem zastaniesz mnie na pewno
j-n zu Hause 〈im Büro〉 antreffen zastać kogoś w domu 〈w biurze〉
anweisen* Wymowa
pouczać, instruować
(Platz) wskazywać
(Geld) przekazywać
auf j-n 〈etw〉 angewiesen sein być zdanym na kogoś 〈coś〉
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Eis
rzeczownik, rodzaj nijaki, liczba pojedyncza
Podobne hasła w języku :
Eis
rzeczownik, rodzaj nijaki
, eis
Eis-
Słownik języka polskiego
Zobacz „Eis” w Słownikach języka polskiego PWN
Zobacz w PWN-Oxford: ?

eis
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich