Blume

Słownik niemiecko-polski PWN

Blume Wymowa f kwiat m
künstliche 〈geschnittene〉 Blumen kwiaty sztuczne 〈cięte〉
Blumen pflanzen 〈verpflanzen〉 sadzić 〈przesadzać〉 kwiaty
anstatt Wymowa zamiast
anstatt des Buches kaufte ich ihr Blumen zamiast książki kupiłem jej kwiaty
anstatt seiner komme ich przychodzę zamiast niego
aussetzen Wymowa wystawiać
Blumen der Sonne aussetzen wystawić kwiaty na słońce
dem Spott aussetzen narażać na kpiny
eine Begegnung 〈Preise〉 aussetzen wyznaczać spotkanie 〈ceny〉
lieben Wymowa kochać
j-n 〈sein Kind〉 lieben kochać kogoś 〈swe dziecko〉
Blumen 〈die Kunst〉 lieben kochać kwiaty 〈sztukę〉
pflücken Wymowa
zrywać, zbierać
Blumen 〈Obst〉 pflücken zrywać kwiaty 〈owoce〉
Beeren pflücken zbierać jagody
(Geflügel) oskubywać
schicken Wymowa posłać, wysłać
j-m Geld schicken wysłać komuś pieniądze
nach j-m 〈nach etw〉 schicken posłać po kogoś 〈po coś〉
ins Haus schicken przesłać 〈dostarczyć〉 do domu
einer Dame Blumen schicken przesłać damie kwiaty
sich etw 〈die Waren〉 schicken lassen kazać przysłać 〈przesłać〉 sobie coś 〈towar〉
statt Wymowa:
statt des Buches zamiast książki
statt Blumen kaufte ich ein Buch zamiast kawiatów kupiłem książkę
unterwegs Wymowa po 〈w〉 drodze
unterwegs kaufte ich noch Blumen po drodze kupiłem jeszcze kwiaty
verpflanzen Wymowa przesadzać
Blumen 〈junge Bäume〉 verpflanzen przesadzać kwiaty 〈młode drzewa〉;
przen Ideen verpflanzen przeszczepiać idee
voll Wymowa
pełny, pełen
voll(er) Blumen pełen kwiatów
(ganz) cały
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
blume
Podobne hasła w języku :
Blume
rzeczownik, rodzaj żeński
Blume im Knopfloch
Słownik języka polskiego
Zobacz „Blume” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich