Bahnhof

Słownik niemiecko-polski PWN

Bahnhof Wymowa m dworzec m, stacja f
j-n zum Bahnhof begleiten odprowadzić kogoś na dworzec 〈stację〉
j-n vom Bahnhof abholen wyjść po kogoś na dworzec 〈stację〉
abholen Wymowa pójść (etw po coś, j-n po kogoś)
Briefe von der Post abholen odebrać listy z poczty, pójść po listy na pocztę
j-n vom Bahnhof abholen pójść 〈pojechać〉 po kogoś na dworzec
aufbewahren Wymowa przechowywać
Gepäck auf dem Bahnhof 〈Dokumente im Archiv〉 aufbewahren przechowywać bagaż na dworcu 〈dokumenty w archiwum〉;
przen das Andenken aufbewahren zachować w pamięci
dicht Wymowa
gęsty
(luftdicht) szczelny
dicht am Fenster 〈am Bahnhof〉 tuż przy oknie 〈dworcu〉
geradeaus Wymowa prosto (przed siebie)
wie komme ich bitte zum Bahnhof? – immer geradeaus! przepraszam, jak dojść do dworca? – cały czas prosto (tą ulicą)
versammeln Wymowa gromadzić, zbierać
sich versammeln gromadzić 〈zbierać〉 się
wir versammeln uns am Bahnhof zbieramy się na dworcu
versperren Wymowa zamknąć, zagrodzić, zatarasować
Zufahrt zum Bahnhof zeitweilig versperrt! dojazd do dworca czasowo zamknięty dla ruchu!
Zugang Wymowa m dostęp m, dojście n
Zugang von Arbeitskräften dopływ sił roboczych
Zugang zum Meer dostęp do morza
Zugang für unsere Produkte auf den Markt dostęp na rynek dla naszych produktów
bud Zugang zum Bahnhof versperrt! dojście do dworca zamknięte!
zurücklassen* Wymowa pozostawi(a)ć
das Gepäck bei j-m 〈auf dem Bahnhof〉 zurücklassen zostawić bagaż(e) u kogoś 〈na dworcu〉
woj die Waffen zurücklassen zostawić broń 〈nie zabierać broni〉
 
Translatica, kierunek niemiecko-polski
Bahnhof
rzeczownik, rodzaj męski
Podobne hasła w języku :
Bahnhof?
am Bahnhof
Słownik języka polskiego
Zobacz „Bahnhof” w Słownikach języka polskiego PWN
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich