Zaimki

 
Zaimki

  

osobowe dzierżawcze zwrotne
I/me
mine
myself
you/you yours yourself
he/him his himself
she/her hers herself
it/it its itself
we/us ours ourselves
you/you yours yourselvs
they/them theirs themseles
wskazujące względne pytające
this who/whom who/whom
that which which
these whose whose
those what what
nieokreślone

   some  +  -body, -one, -thing  =  somebody, someone, something

   any  +  -body, -one, -thing  =  anybody, anyone, anything

   no  +  -body, -one, -thing  =  nobody, no one, nothing

  

ilościowe

   little

   much

   many

   a lot of

   few

   several

   lots of

   a great deal of

   plenty of

  

• wzajemne

   each other

   one another

Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich


E-BOOK na DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Poprawnej polszczyzny warto uczyć się przez całe życie!
Poznaj odpowiedzi językoznawców na najczęściej zadawane pytania.

18 najczęściej zadawanych pytań w internetowej poradni językowej PWN

Wyślij
Dzień Języka Ojczystego – pobierz darmowy e-book!