sąd

 
Słownik polsko-niemiecki PWN
sąd m
Gericht n
(trybunał) Gerichtshof m
sąd koleżeński Arbeitsgericht n
Sąd Najwyższy das Oberste Gericht, der Oberste Gerichtshof
sąd polowy Feldgericht n
sąd wojenny Kriegsgericht n
odpowiadać przed sądem z jakiegoś powodu sich wegen etw vor Gericht verantworten
stawić się przed sądem vor Gericht erscheinen
wezwać do sądu 〈przed sąd〉 vor Gericht laden
(opinia) Urteil n; Meinung m
wydać sąd 〈opinię〉 o kimś 〈o czymś〉 über j-n 〈etw〉 ein Urteil fallen 〈seine Meinung äußern〉
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich


E-BOOK na DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Poprawnej polszczyzny warto uczyć się przez całe życie!
Poznaj odpowiedzi językoznawców na najczęściej zadawane pytania.

18 najczęściej zadawanych pytań w internetowej poradni językowej PWN

Wyślij
Dzień Języka Ojczystego – pobierz darmowy e-book!