za1

 
Słownik polsko-angielski PWN
za1 przyim. (dalej, z tyłu) behind; (poza) outside
jeden za drugim one after another
za biurkiem behind the desk
za oceanem beyond the ocean; (wskazuje na sposób) by
za rękę by the hand; (z określeniem kwoty) for
za 100 złotych for 100 zlotys; (wskazuje na powód, cel) for
nagroda za coś a reward for sth; (wskazuje na termin) in
za trzy lata in three years
za pięć szósta (at) five to six; (wskazuje na okres) during, in
za jej życia during her lifetime
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich


E-BOOK na DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

Poprawnej polszczyzny warto uczyć się przez całe życie!
Poznaj odpowiedzi językoznawców na najczęściej zadawane pytania.

18 najczęściej zadawanych pytań w internetowej poradni językowej PWN

Wyślij
Dzień Języka Ojczystego – pobierz darmowy e-book!