jak

 
Słownik polsko-angielski PWN
jak
1 zaim. how
jak ona wygląda? what does she look like?
pot. jak to!? what do you mean?!, how come?
2 spój. (porównanie) like, as; (w dopowiedzeniach) as
B jak Barbara B for Barbara
taki (sam) jak... the same as...
jak gdyby as if, as though
jak również as well as
3 przysł.
jak najkrótszy the shortest possible
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich


Walentynkowy e-book do pobrania

Chcesz wiedzieć, jak zwracają się do siebie Polacy w sytuacjach intymnych? Ten e-book jest dla Ciebie.

Czułe słówka, czyli… Jak zwracają się do siebie Polacy w sytuacjach intymnych?

Wyślij

POBIERZ DARMOWY WALENTYNKOWY E-BOOK!