xerografisch

 
Słownik niemiecko-polski PWN
xerografisch Wymowa kserograficzny
xerografisches Gerät kserograf, kopiarka kserograficzna
xerografisch vervielfätigen powielać kserograficznie
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich