Xenophobie

 
Słownik niemiecko-polski PWN
Xenophobie Wymowa f (Fremdenfeindilchkeit) ksenofobia f (wrogość do cudzoziemców i cudzoziemszczyzny)
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich