Przetłumacz w translatorze

Słowo dnia: apetyt

Przysłowia

nierychliw
Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy
the mills of God grind slowly, yet they grind exceedingly fine
Więcej przysłów

Przydatne zwroty

There is still considerable doubt surrounding the future of the project.
Nadal istnieją (poważne) wątpliwości co do przyszłości tego projektu.

Więcej zwrotów

Imiona w różnych językach

Rita
ang., fr., hiszp., niem., wł. — Rita
Więcej imion

Amerykański słowniczek lifestyle'owy

Idea ‘self-made mana’ jest wypadkową amerykańskiej demokracji i tradycji pionierskich. Self-made man jest symbolem możliwości, jakie stwarza amerykański system, który choć nie opiekuje się swoimi obywatelami, z drugiej strony stwarza im nieograniczone możliwości awansu społecznego. Self-made man jest ucieleśnieniem człowieka sukcesu i gwarantem, że ciężką pracą można osiągnąć wszystko. Dowodem są osoby legendarnych milionerów, którzy rozpoczynali karierę od posady pucybuta. Mniej spektakularnymi przykładami self-made manów są miliony imigrantów, którzy uciekając przed nędzą w swoich ojczyznach, w ciągu jednego pokolenia w USA awansowali do szeregów klasy średniej.
Ewa Szabłowska
... >> Więcej
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich